Cristales Castillo
Av. Pte. Perón 1852 - San Miguel
Telefono / Fax: 4664-4154
Nextel: 554*5326 / 554*5336
Mail: castillocristales@hotmail.com.